آر

رویای هوا نماد یک عنصر بسیار مهم در توانایی خود را به موفقیت و یا رشد. هوای پاک می تواند آزادی لازم را منعکس کند, خلاقیت, هوش, و یا الهام شما نیاز به موفقیت. هوای کثیف می تواند اثرات منفی منعکس, تداخل و یا اختلالات است که مانع توانایی خود را به رشد. این فاقد یک عنصر بسیار مهم برای شادی و یا موفقیت خود را.