عنکبوت

رویای در مورد عنکبوت نماد احساس به دام افتاده و یا ناامید. وضعیت منفی است که احساس اجتناب ناپذیر و یا غیر ممکن برای فرار. اعتقادات در مورد چیزهایی که شما فکر می کنید دائمی هستند و یا هرگز ناپدید خواهد شد. متناوبا, عنکبوت ممکن است منعکس کننده اعتقادات غیر منطقی. ناامنی قدرتمندی که شما را از انجام هر کاری که می خواهید در زندگی باز می دارد. ترس های غیر منطقی است که شما را از داشتن سرگرم کننده جلوگیری می کند, و یا خواسته های قدرتمند برای چیزهایی که شما باور نمی کنید شما می توانید داشته باشد. موفقیت اجتناب ناپذیر مبتنی بر مهارت. این به طور معمول توسط عنکبوت های آبی یا سفید نشان داده می شود. مثال: مردی رویای دیدن عنکبوت سیل اتاق خود را. در زندگی واقعی، او تا به حال یک مشکل بهداشتی خجالت آور و من معتقدم که او هرگز اجازه نمی دهد او را به یک دوست دختر. عنکبوت منعکس شده به عنوان گیر او احساس مشکل سلامت من.