بازی

رویای در مورد سرگرمی نماد فرار موقت و یا بلوک واقعیت با حواس پرتی. شما ممکن است به هدر رفتن زمان، به تعویق افتادن چیزی و یا تعلل. شما ممکن است در تلاش برای بی حس کردن و جلوگیری از مشکلات خود را. شما همچنین ممکن است منتظر چیزی جالب تر و یا مهم به اتفاق می افتد.