شن و ماسه

رویای در مورد شن و ماسه نماد هیچ چیز و یا بی فایده کل. وضعیتی در زندگی شما که اصلا به هیچ چیز اهمیتی نمی دهد. همچنین می تواند نمایندگی از نگرش کل بی تفاوت خود را نسبت به دیگران باشد. متناوبا, شن و ماسه می تواند زمان هدر رفته منعکس.