شن و ماسه

برای دیدن شن و ماسه به عنوان رویا با نماد مهم برای رویاپرداز توضیح داده شده است. این رویا به معنای تغییر در چشم انداز و یا تغییر در نگرش خود را. همچنین عبارت آشنا را در نظر بگیرید: ~شن های زمان~، که در آن او ممکن است پیشنهاد می کند که شما در حال هدر دادن وقت خود و یا اجازه زمان عبور از شما. برای دیدن شن مرطوب را می توان به عنوان تجلی ذهن ناخودآگاه خود را درک زیرا شما از دست رفته احساس تعادل در زندگی خود را.