خشت

برای کار با خاک رس در رویا نماد خلاقیت، انعطاف پذیری و توانایی شکل دادن به خود و یا دیگران در یک وضعیت است. همه چيز رو به نفع خودت دستکاري کن رویای در مورد حفر خاک رس و یا دیدن که شمع در خاک رس نماد یک مشکل است که نمی خواهد به انجام هر چیزی در مورد آن. چیزی بیش از حد سخت است و یا شما احساس بی فایده. چیزی تند و زننده است که شما باید به ماندن از راه اول.