خشت، خشت، سوت

برای دیدن و یا کار با خاک رس در رویای خود را, آن را نشان دهنده خلاقیت و توانایی به شکل ذهن خود را. همچنین ممکن است به این معنی است که شما قادر به دستکاری چیزهایی به نفع شما. متناوبا, آن را نشان می دهد نیاز خود را به تعیین برخی از اهداف و برنامه برای خودتان. شما باید برخی از رشد برای انجام و من نیاز به برنامه ریزی برای آینده. با توجه به دیدگاه فرویدی، خاک رس نماد مدفوع است. برای دیدن یک گلدان خشت در رویای خود را به معنی وقف، فضیلت، و یا خلوص. گلدان خشت نیز نماد شفا است.