استدلال

اگر شما رویای که شما در حال استدلال, آن را نشان می دهد که شما می خواهید برای حل مشکلات شخصی است که شما با افراد خاص. مطمئن شوید که شما می دانید که شما با استدلال، سعی کنید به رسمیت شناختن آن فرد در رویای خود را، چگونه آن فرد عمل می کند در حالی که استدلال با شما. این نشانه ای از زندگی خود را در حال پیشرفت است و آن را تنها در شما بستگی دارد که آیا این تغییرات خواهد شد تاثیر خوب یا بد.