استدلال ها

رویای داشتن یک استدلال نماد یک درگیری درونی یا یک مشکل حل نشده است. بحث در مورد یک مسئله و یا حل و فصل موضوع در سر شما. شما ممکن است انجام کاری که شما به آن اعتقاد ندارند. احساس می کنم که یک وضعیت به اندازه کافی کامل نیست. شما ممکن است مشکل بیان احساسات واقعی خود را داشته باشد. متناوبا، استدلال ممکن است نشان دهنده یک هشیار اختلاف است که با یک فرد دیگر رخ می دهد. آنها ممکن است در حال حاضر ارائه نظرات جایگزین برای خود. از ايده ي يکي ديگر بدم نمياد در نظر بگیرید که شما در حال بحث با و یا موضوع استدلال برای معنای اضافی است. چگونه او آینه زندگی بیداری خود را؟