آریزونا

رویا در مورد ایالت آریزونا نماد طرز فکر است که بی احساس به ایده های احمقانه، غرور و یا پیشنهادات خطرناک است. احساس کنید که مهم است که ~آن را واقعی نگه دارید~ اول از همه. شما یا شخص دیگری که نمی ترسید ~به او بگویید که او چگونه است.~ لحظات یک رابطه یا موقعیت های اجتماعی که در آن صداقت کامل مورد نیاز است که می تواند منجر به فریاد و یا توبیخ. مثبت, آریزونا ممکن است یک طرز فکر است که احساس می کند یک ایده خوب به خطرات نیست منعکس, تشدید مشکلات اگر این می تواند اجتناب شود. من دوست ندارم وقت رو هدر بدم و اوضاع بدتري داشته باشم عدم تمایل به خود را در مورد واقعیت از وضعیت فریب. با دقت، نه برای مدت طولانی، بازنده بودن. منفی, آریزونا ممکن است یک طرز فکر است که بی ادب, مغرور, و یا بسیار بی احساس در فکر آن است که هرگز اشتباه است. به طور دقیق عینی و یا ~گفتن چیزهایی که آن را به عنوان آن است~ که دردناک است. با غرور فکر می کنم شما درست زمان و یا احساس شما نیاز به اجازه می دهد تا شخص دیگری به شما سرزنش برای اشتباه است. مثال: یک زن جوان رویای دوست پسر سابق خود را دعوت او را به رفتن به آریزونا و نیاز به پاسپورت برای رسیدن به آنجا. در زندگی واقعی، او با مشکل صحبت کردن با سابق خود را پس از مبارزه و می خواست برای دیدن اگر او می تواند دوستی در همه نجات. آریزونا منعکس کننده احساسات خود را در مورد آشتی با سابق خود را خواستار صداقت کامل از طرف او، در حالی که سابق خود را انتقاد رفتار خود را.