سیلی

رویای تنبیه نماد مجازات تحقیر آمیز یا شرم آور است. سرزنش خجالت آور و یا صحبت کردن کم با کسی. منفی, تنبیه ممکن است منعکس کننده قربانی کسی که آنها را نشان می دهد که شما رئیس. اعمال قاطعانه از سلطه شرم آور است. رویای در مورد ضرب و شتم ممکن است احساسات در مورد سرزنش خجالت آور منعکس کننده است. احساس خالی یا تحقیر چون کسی از شما بد صحبت کرد. احساس يکي نشون داد که اونا رئيس هستن رویای در مورد تنبیه وابسته به عشق شهوانی و یا جنسی نماد نشان می دهد دلپذیر از کنترل کل و یا سلطه در برخی از منطقه از زندگی شما. اجازه دادن به شخص دیگری به احساس خوب، اشاره به خود را به قاطع یا قدرتمند است.