اختصارات

رویای در مورد اختصار نماد ترکیبی از معانی بر اساس نماد این حروف است. مشاهده بخش تم برای الفبا برای نگاه عمیق تر در نماد نامه. سعی کنید ببینید که چگونه هر حرف می تواند به طور جداگانه زندگی خود را اعمال و سپس ترکیب آنها را به شکل یک معنی پیچیده تر. متناوبا, اختصار می تواند در معنای شخصی تر را, بر اساس مردم و یا موقعیت های شما آن را تجربه رخ می دهد با.