سلاح

رویای در مورد بازو نماد عملکرد، رسیدن، و یا آنچه ممکن است. اسلحه منعکس کننده وضعیت، استعدادها، رسیدن، و یا منابع است که در دسترس شما و یا برخی از جنبه های خودتان. رویای در مورد فقدان بازو نماد از دست دادن عملکرد، رسیدن و یا گسترش یکی. برخی از منطقه از زندگی شما قادر به عملکرد به درستی و یا محدود است. رویای اسلحه در حال عبور نماد برخی از جنبه های خود را که سرسخت، مخالف، و یا نیازی به همکاری نیست. دیدن از بازوهای عضلانی نماد است که شما و یا برخی از جنبه های شخصیت خود را نبوغ آمیز و یا موثر است. داشتن قدرت برای رسیدن به اهداف ، و یا ~دریافت~ به آنچه شما می خواهید. منفی, بازوهای عضلانی می تواند به جنبه های منفی قدرتمند و یا نبوغ آمیز از شخصیت خود را اشاره. اعتقادات و یا موقعیت است که می تواند دشوار به صورت.