آلت تناسلی مرد

رویاپردازی و دیدن آلت تناسلی مرد به عنوان رویا با نماد مهم برای رویاپرداز توضیح داده شده است. این رویا، باروری، قدرت و انرژی جنسی. در رویای دیدن آلت تناسلی مرد فوق العاده بزرگ, آن را نشان می دهد شک و اضطراب در مورد درایو جنسی و میل جنسی خود را.