باستان شناس

رویای یک باستان شناس نماد شما یا شخص دیگری است که در تلاش برای بازگرداندن چیزی به گذشته است. پیدا کردن ارزش در روابط قدیمی، عادات و یا موقعیت. منفی, ممکن است نشانه ای است که شما در حال دیدن مشکلات قدیمی به عنوان آنها چیز خوبی هستند. مثال: مردی رویای یک باستان شناس را داشت که با او صحبت می کرد. در زندگی واقعی، او شروع به احساسات برای یک دوست دختر قدیمی او تا به حال یک مبارزه وحشتناک با.