آسمان خراش

رویای در مورد آسمان خراش نماد دستاوردها، ایده آل های بالا و یا قدرت است. برای استعدادها، منابع و یا دستاوردهای برتر خود را به رسمیت شناخته شده است. شما خودتان و یا دیگران را به عنوان برتر می بینید. منطقه ای از زندگی خود را که در آن شما احساس می کنید آنها بالاتر از دیگران بالا رفت. وضعیت اجتماعی یا حرفه ای بالا. منفی, آسمان خراش می تواند حس خود را از برتری قدرت کل بر دیگران و یا احساس است که قدرت کسی بیش از شما بالا می رود منعکس. رویای در مورد ساخت آسمان خراش نماد شما نمایش خود و یا فرد دیگری است که در حال کار به سمت سطح بالایی از دستاورد به رسمیت شناخته شده, وضعیت و یا قدرت. کار سخت به عنوان قدرتمندترین، ماهر تر، و یا بهتر در زمینه خود را متوجه می شود. تلاش برای بالا بردن وضعیت خود را بالاتر از دیگران.