آسمان خراش

اگر شما یک آسمان خراش را ببینید, سپس آن را نشان می دهد جنبه های خلاق, سازنده و ایده آل از خودتان. شما کسی که مجموعه انتظارات بالا برای خودتان، بنابراین رسیدن و رسیدن به حداکثر آن است.