قطب آبی

رویای در مورد یک قطب آبی نماد موقعیت در زندگی خود را که شما متوجه قدرتمند هستند و هرگز دور. چیزی پایدار است که نمی تواند تغییر کند. منفی, قطب آبی می تواند چیزهایی که شما در زندگی دوست ندارم منعکس, و یا در مورد خودتان, بودن کاملا امن. مثال: مردی رویای دیدن یک قطب آبی را داشت. در زندگی واقعی، او دچار مشکل غلبه بر دوست دختر سابق خود بود. هر بار که او از او فکر می کردم او متوجه خود را به طور کامل از میل خود را به او غرق شده است. چيزي که احساس ميکرد نميتونه متوقف بشه