پرتاب سنگ

رویای در مورد تلاش برای پرش سنگ در آب نماد تلاش برای اثبات چگونه شگفت انگیز یک ایده و یا راه حل برای یک مشکل است. تلاش برای مسواک زدن یک مشکل با راه حل فوق العاده آسان و یا با تجربه.