برنج

هنگامی که برنج را در یک رویا می بینید، پس چنین رویایی نماد شادی، شادی، ثروت موفقیت و ثروت است. برنج است که کثیف و لنگ, به نظر می رسد به یادداشت با تلفات و بیماری. هنگامی که شما خوردن برنج، سپس به این معنی است که شما شادی خانگی دریافت خواهید کرد. برای طبخ برنج در یک رویا، پیش بینی در مورد کار و وظایف جدید، که شادی تمام خانواده را برآورده خواهد کرد. همچنین می تواند رشد خانواده را نشان می دهد.