درخت بلوط

در رویای دیدن درخت بلوط نماد مبهم از رویاها است. رویای این می تواند نماد طول عمر، ثبات، قدرت، تحمل، حکمت و رفاه است. در رویای دیدن درخت بلوط با بلوط، آن را به معنای ارتقاء و یا افزایش در مقیاس اجتماعی است.