درخت کریسمس

رویای در مورد درخت کریسمس نماد یک وضعیت و یا مشکل است که شما هشدار می دهند که آنچه شما می خواهید ممکن است. فرصت یا شانس ممکن است احساس می کنم آن را نزدیک است. وضعیتی که باعث می شود شما در مورد آنچه شما احساس می کنید سزاوار فکر می کنم. برای رویای که شما درخت کریسمس خود را برای طولانی تر از عادی نماد گسترش فرصت. یک بار دیگر آن را در دسترس است برای رسیدن به آنچه شما می خواهید و یا نمی تواند متوقف فکر کردن در مورد داشتن آنچه شما می خواهید. رویای در مورد یک درخت کریسمس پلاستیکی نماد عدم اهمیت شما با یک فرصت و یا موفق باشید شما در انتظار. شما نمی توانید احساس مهم است که چیزی که شما سزاوار. رویای در مورد سوزاندن درخت کریسمس نماد از دست دادن فرصت است که شما نمی توانید متوقف فکر کردن در مورد.