چهارم

رویای یک اتاق نماد افکار، و یا مسائلی است که شما احساس راحتی بحث با دیگران نیست. این است که اغلب با اشاره به مسائل جنسی، مشکلات شخصی و یا چیزهایی که شما پیدا کردن خجالت آور است. مشکلات رابطه. رویای در مورد باز کردن درب اتاق خواب خود را ممکن است تمایل به استدلال برای مقابله با مسائل خاص نشان می دهد. بستن درب اتاق خواب ممکن است به شما نشان دهنده تصمیم به حفظ برخی از مسائل خصوصی و یا چیز دیگری به بحث آشکارا. رویا در مورد نگاه کردن از پنجره اتاق خود را نماد درک خود را از آینده در مسائل خصوصی و یا شخصی. چه خواهد آمد بعد در رابطه با روابط و یا اسرار خود را. رویای در مورد تمیز کردن اتاق خود را ممکن است نشان دهنده تصمیم به محافظه کار تر و یا هدف در مورد یک موضوع شخصی یا خصوصی است. متناوبا, شما می توانید در مورد چگونه شما در حال گرفتن امور خصوصی و یا شخصی خود را به منظور منعکس. شما ممکن است توسط یک مشکل شخصی خرد شده است. مثال: مردی رویای دیدن سقف و دیوارها را در ترک اتاقش داشت. اون از سقوط سقف روی اون می ترسید در زندگی او به تازگی به پایان رسید تا با یک شریک طولانی مدت و هرگز به خوبی ترس واقعی به اندازه کافی به سقوط عشق مانند آن دوباره.