آس

هنگامی که شما در حال رویای آس نشان می دهد که چگونه صبر، هوشمند و قوی شما به عنوان یک فرد هستند. این رویا همچنین می تواند نشان دهنده کسی قدیمی در زندگی خود را, که برای شما بسیار مهم است, اما به دلایلی شما از دست داده افتخار, آنچه که فرد مسن تر برای شما احساس قبل از. اگر شما یک زن تنها رویا می تواند نشانه ای از کسی است که حسادت از روابط جدید خود را, شاید دوست دختر قدیمی و یا کسی, که دوست دارد این مردان.