علائم کشش

اگر شما علائم کشش در یک رویا, سپس آن را نشان می دهد عدم اعتماد به نفس. شاید شما احساس جذاب به اندازه کافی برای تحقق نه تنها مال شما, اما دیگران آن را بیش از حد نیاز دارند. علائم کشش نیز شاخص تلاش های خود را به کمک به دیگران در تمام زمان. شما قادر به خدمت در اطراف شما, بنابراین شما احساس می کنید که شما در حال کشش.