امواج

رویای یک موج نماد موقعیت های مشکل ساز یا عدم قطعیت است که تهدید می کند که شما را از نظر عاطفی تحت الشعاع قرار می دهد. شما ممکن است تجربه درجه بالایی از استرس و یا درام عاطفی. شما همچنین ممکن است احساس تحت تاثیر موقعیت های ناشناخته, موانع, و یا تغییرات ناخواسته. شما ممکن است با یک وضعیت دشوار مانند طلاق، بیماری، از دست دادن مالی و یا تغییر غیر منتظره مبارزه. موج می تواند تهدید ویرانی عاطفی به دلیل حوادث غیر منتظره و یا ناخواسته منعکس کننده. نشانه ای که شما نیاز به حل آنها. شما کمی برای به دست آوردن با انکار مشکل. رویای گشت و گذار موج نماد تلاش های خود را برای انجام همه چیز ممکن است به ماندن در بالای یک مشکل و یا استفاده از یک وضعیت بسیار منفی به نفع شما.