به عنوان piranhas

رویای یک پیرانها نماد یک مسئله یا مشکل است که ~خوردگی~ و یا نابود کردن همه چیز است که آن را در معرض. مردم و یا موقعیت است که می تواند خراب و یا منفی تحت تاثیر قرار همه چیز شما. مناطقی از زندگی خود را که می تواند کاملا از دست داده به دلیل یک شکست ساده و یا خجالت. مثال: یک زن یک بار رویای یک پیرانها را داشت که سعی می کرد او را بخورد. در زندگی واقعی او ترس اطلاعات شرم آور در مورد او که می تواند رابطه خود را از بین بردن و زندگی او در اطراف او ساخته شده است.