دلتای آسا

رویای در مورد آویزان سر خوردن نماد احساسات در مورد چگونه آسان است برای انجام کاری مخاطره آمیز و یا خطرناک در خود. مثبت, آویزان سر خوردن می تواند نماد امتناع از انجام به دلیل دیگران فکر می کنم که یک وضعیت بیش از حد خطرناک و یا دشوار است. متناوبا, آویزان سر خوردن ممکن است قدردانی از توجه چقدر آسان منعکس, چیزی که دیگران فکر می کنم خطرناک است و یا مخاطره آمیز. منفی, گلایدر آویزان می تواند منعکس کننده ترساندن دیگران, و یا نشان دادن با انجام کاری در نظر گرفته مخاطره آمیز, بسیار آسان. همچنین می تواند نشانه ای است که شما در حال گرفتن بسیاری از شانس برای انجام کاری برای خودتان. فکر کردن در مورد چیزی مخاطره آمیز یا دشوار بسیار آسان است.