بال

رویا با بال نماد احساسات از آزادی جدید یافت شده است. موفقیت بدون محدودیت. آزادی برای انجام کاری که می خواهید همیشه انجام دهید. احساس ميکنم هيچي تو رو عقب نگه نميداره متناوبا, بال ممکن است تعالی و یا تلاش خود را برای فرار از یک وضعیت دشوار منعکس. توانایی غلبه و بهبود. منفی, بال ممکن است منعکس کننده مشکلات است که فراتر از کنترل شما. رویای داشتن بال فرشته نماد رفتار است که کاملا برای نیازهای دیگر مناسب است. راه حل مناسب برای مشکلات شخص دیگری است. بارگیری و یا کمک به دیگران زمانی که آنها به شما بیشتر نیاز دارند. سامری خوب باشید و در مقابل چیزی نپرسید. شما یا شخص دیگری که ~صرفه جویی در روز~ برای فوق العاده بودن. حرکات شیرین یا ~فرشته ای~ محافظت از دیگران و یا احساس محافظت. رویا در بال پرندگان نماد تعالی و یا بالا رفتن از مشکلات. نوع پرنده را برای معنای اضافی در نظر بگیرید.