پناهندگی (دیوانه خانه، بستر)، یتیم خانه

پناهندگی رویایی می تواند به عنوان پناهگاه امن، به عنوان نوعی حفاظت از خطر و یا به عنوان یک نهاد برای مراقبت از یتیم و یا حتی مراقبت. این سوالی بود که من رویای آن را داشتم. اما رایج ترین تفسیر پناهندگی را به عنوان نماد مشکلات توضیح می دهد. هنگامی که شما رویای بودن در یتیم خانه و یا پناهندگی (سرپرست یا badlam) ، به این معنی است که استرس شما رنج می برند. شما به دنبال کمک و سعی کنید برای پیدا کردن حمایت کسی. این رویا نماد ضعف و ناتوانی شما است. سعی کنید به اعتراف مشکلات خود را و پیدا کردن کمک شما نیاز دارید.