آسم

رویای در مورد آسم نماد اضطراب تحت شرایط ناراحت کننده است. احساس ترس شدید و یا نگرانی در حالی که همچنین احساس قادر به بحث در مورد آن. شما ممکن است احساس فشار بیش از حد برای انجام همه چیز توسط خودتان و یا هرگز دیگران را آزار دهد. آسم می تواند نشانه ای باشد که شما نیاز به مواجه شدن با ترس خود را از مشکلات بحث و یا رسیدن به دیگران.