ریتیدوکتومی، بلند کردن صورت، ریتیدولاستیا، بلند کردن

برای رویا که شما یک لیفتینگ صورت به این معنی است که شما در جستجوی یک نگاه جدید هستند. شاید هویت خود قدیمی شما دیگر مفید نیست. آیا شما به دنبال یک تصویر خود جدید؟ شايد چيزي داشته باشي که مخفي بشي علاوه بر این، شما ممکن است رشد فوق العاده ای در سطوح اعتماد به نفس و اعتماد به نفس خود را تجربه کرده اند. متناوبا, رویای فیس لیفت نماد خودشیفتگی, خودخواهی و نگرانی های خود را در مورد خارج خود را در طرف به جای آنچه در داخل شما. شايد از لحاظ روحي پيشرفته نيستي