رابین هود

رویای در مورد رابین هود می تواند نشان دهنده رفتار است که در گرفتن دور از دیگران که حریص، و یا خراب و به اشتراک گذاشتن آن را با کمتر خوش شانس متمرکز شده است. شما ممکن است احساس کنید که کسی شایسته آنچه که آنها و یا کسی که بیش از حد نیست. مصرف آن را به خودتان برای بازگرداندن تعادل زمانی که چیزی بیش از حد تبدیل شده است.