آسپ (مار سمی، خزندگان)

هنگامی که شما رویای دیدن صفحه asp (aspis هر یک از چندین گونه مار سمی در منطقه نیل یافت می شود) از رویای خود را، آن را به معنی شدت، مشکلات و شکست است. این رویا پیش بینی می کند که شما ممکن است اعتماد کسانی که دوست دارید از دست بدهند. این رویا نشان می دهد زمان دشوار در پیش رو, اما نگران نباشید, به عنوان این است که تنها برای یک دوره موقت از زمان.