صورتی

رویای رنگ صورتی نماد شهوت است. این می تواند میل جنسی و یا تمایل قدرتمند بی فکر به چیزی در اسرع وقت. مثبت, صورتی می تواند حرکت منعکس, انگیزه و جاه طلبی. منفی, صورتی منعکس کننده میل جنسی کور و یا نیاز بیش از حد برای رسیدن به آنچه شما می خواهید. صورتی می تواند عدم نگرانی در مورد هر چیزی به جز داشتن آنچه شما می خواهید منعکس, معمولا برای رابطه جنسی. شما ممکن است بیش از حد مضطرب به کنار گذاشتن موانع و یا افرادی که در راه شما هستند. صورتی نیز ممکن است نمادی برای دختران باشد، اما این در رویاها چندان رایج نیست.