جارو برقی

رویای جاروبرخ نماد نگرانی و یا انگیزه خود را در نهایت مقابله با مشکلات. درک همه چیز از بین می رود. فعال یا راه حل گرا باشید. تمیز کردن عمل یا نگرش خود را. تمرکز بر هدف و یا گرفتن چیزی روشنفکر. اشاره به منفی گرایی و یا مشکلات نیاز به ترک. خلاص شدن از ایده های منسوخ شده و عادات بد. زندگيت رو درست ميکنم. رویای جاروبرخ شکسته نماد انگیزه از دست رفته خود و یا توانایی مرتب کردن برخی از منطقه از زندگی خود را. احساس است که آن را ممکن نیست به ظاهر کاملا مسئول و یا حرفه ای شما می خواهید. مثال: مردی رویای جاروبرخ را داشت. در زندگی واقعی ، او در نهایت موفق به پرداختن به برخی از مسائل او قبلا بیش از حد پریشان برای مقابله با.