سارق

رویای در مورد سارق عمدا نماد انجام کاری اشتباه تا زمانی که شما می دانید چه عواقب هستند. شما یا شخص دیگری که از آسیب و یا شکست آنها باعث آگاه است. دزد می تواند نشانه ای است که شما مشکل گفتن نه حتی زمانی که آن را به ارمغان خواهد آورد آسیب. متناوبا, شما می توانید عمدا منعکس سرقت چیزی خودتان. انتخاب گزینه ای است که خوب است بدانید که آسیب به شما به ارمغان بیاورد. بی تفاوتی نسبت به زیان های دیگر.