حمله

رویای حمله نماد شوک احساسات در سرقت از قدرت، شادی و یا استقلال است. ناباوری که شما چیزی را از دست داده زمانی که همه چیز طبیعی به نظر می رسید. متناوبا, حمله می تواند احساسات از تحت فشار قرار گرفتن توسط شادی خود و یا حس قدرت منعکس. در حال استفاده از زمانی که او احساس اعتماد به نفس. رویای که شما در حال حمله به کسی می تواند اصرار تهاجمی خود را در ساخت کسی از دست دادن چیزی و یا دادن اعتقادات خود را نشان می دهد. تحت فشار قرار دادن دیگران برای تغییر چیزی که آنها انتظار نداشت.