قاتل زنجیره ای

دیدن از یک قاتل زنجیره ای در رویا نماد مردم و یا موقعیت های شما احساس می کنید در حال لذت بردن از کار علیه شما. شما ممکن است احساس کنید که یک فرد در حال لذت بردن از آسیب رساندن به شما و یا شما را شکست. شما ممکن است دشمن و یا رقیب است که به شما ضربه و مالش شما داشته باشد. ترس بزرگ از از دست دادن خجالت آور و یا شکست. کسی که احساس می کند آنقدر وحشتناک است که آنها می خواهند برای لذت بردن از شما متوجه شکست خود را. متناوبا, قاتل زنجیره ای ممکن است منعکس کننده یک مشکل است که تاثیر گذار بر بسیاری از زمینه های دیگر از زندگی شما. همچنین می تواند به برنامه های ~کشتن~ سیستم اعتقادی بی پروا و یا امیدوار است که شما تا به حال اشاره. مثبت, قاتل زنجیره ای می تواند یک تلاش جدی برای مقابله با بسیاری از مشکلات در یک بار نشان می دهد. اگر شما رویای یک قاتل زنجیره ای معروف، سپس در مورد آنچه می ایستد بیشتر در مورد این قاتل به شما فکر می کنم و چگونه آنها می توانند به از دست دادن و یا شکست است که شما تجربه اعمال می شود. رویای قاتل زنجیره ای بودن نماد لذت بردن از ساخت افراد دیگر شکست خورده است. شما می توانید دشمن شکست و یا رقیب و لذت بردن از مالیدن آن. این ممکن است نشانه ای است که شما مشکلات با سفر قدرت. مثال: یک مرد جوان رویای دیدن یک قاتل زنجیره ای شکستن درب خود را. در زندگی واقعی، او در حال از دست دادن نگاه خود را. مغرور به دنبال بهترین دوست از cumshot خود را متوجه او که او دیگر خوش تیپ بود و احساس اگر هیچ زنی او را دوباره می خواهم.