بی چهره

رویای یک فرد بی چهره نماد جنبه ای از شخصیت او است که تعریف نشده و یا تصمیم گرفته نشده است. باورها یا خواسته ها که همچنان در حال تغییر هستند، در جهات جدید می روند، یا هرگز یکسان نمی مانند. شما دچار مشکل دانستن آنچه شما می خواهید و یا تصمیم گیری نهایی. متناوبا, یک فرد بی چهره ممکن است احساسات خود را در مورد یک وضعیت ناشناخته در آینده منعکس. نمی دونم چه انتظاری باید داشته باشیم مثال: یک زن رویای رابطه جنسی با یک عاشق بی چهره را داشت. در زندگی واقعی او لذت بردن از منحصر به فرد بودن و تلاش چیزهای جدید بود. او احساس آزادی در دانستن آنچه که او واقعا در زندگی می خواست.