دسکتاپ

رویای در مورد خوردن دسر نماد احساس دلپذیر در مورد چیزی است که به پایان می رسد. شما می توانید خودتان را درمان و یا به خودتان پاداش در حال حاضر که شما به پایان رسید یک مشکل. دریافت خودتان و یا جشن موفقیت خود را. رضایت از یک کار به خوبی انجام شده است. در نظر گرفتن نوع میوه و یا طعم دسر برای نماد اضافی.