پیش بینی ساحلی (viagem astral, OBE)

اگر شما رویای طرح های فضایی و یا بدن استرال (سفر های فضایی و یا هر تجربه دیگر در خارج از بدن) به این معنی است که شما شروع به دیدن چیزهایی از نقطه نظر کاملا متفاوت است. این رویا نشان دهنده آزادی و آزادی است. متناوبا, ممکن است به این معنی است که شما با کسانی که در اطراف شما متصل نیست و می تواند نماد آنچه شما نیاز به استراحت و لذت ببرید.