فضانورد

رویایی که در آن شما فضانورد شد نشان دهنده انتظارات خود را. فضانورد همچنین می تواند جنبه های معنوی شخصیت خود را نشان می دهد, که گسترش یافته است و شما در حال حاضر در سطح بالاتر و عاقلانه تر از ذهن خود را.