اس یو وی (وسیله نقلیه ابزار ورزشی)

رویای در مورد SUV نماد تصمیم گیری و کنترل خود را در حالی که احساس اعتماد به نفس، قادر و یا راحت است. جهتی در زندگی، که شما بدون مشکل و وقفه می روید. داشتن سرگرم کننده با قدرت، کنترل و یا تصمیم گیری های مهم است. SUV می تواند مناطقی از زندگی است که پر از منابع و یا فاقد هر گونه نیاز قابل توجهی برای چیزی منعکس. داشتن همه چیز شما نیاز دارید به عنوان شما در مورد کسب و کار خود را بروید. رویای یک ماشین سبز تیره ممکن است حسادت خود را از شخص دیگری که یک زمان لذت بخش تر و یا اوقات فراغت تصمیم گیری های مهم از شما منعکس کننده. همچنین می تواند نمایندگی از غرور خود را, حرص و آز و یا خودخواهی است که امتناع از به اشتراک گذاشتن قدرت به دلیل آن را بسیار خوب است که آن را.