تک تیرانداز

رویای در مورد تک تیرانداز نماد خفا و نیاز به تصمیم گیری. این ممکن است تلاش خود را به طور کامل خجالت کسی بدون متوجه شدن منعکس. مخفيانه سعي ميکنم جلوي چيزي رو بشيم تلاش برای جلوگیری از یک فرد و یا مشکل بدون گرفتار شدن. برگرد به يکي پشت سرت پرخاشگری پنهان. شما یا شخص دیگری ممکن است نیاز به پیدا کردن راهی برای ابراز خشم در راه سازنده تر. متناوبا, تک تیرانداز می تواند احساس خود را منعکس می کند که مردم مخفیانه در حال کار به شما شکست و یا خجالت شما. رویای در مورد کشتن تک تیرانداز ممکن است منعکس کننده شرایط بیداری زندگی که در آن شما خطاب به خودتان خجالت بالقوه و یا مقابله با کسی که در حال کار علیه شما در پشت سر خود را.