تک تیرانداز

رویای این که شما یک تک تیرانداز است اهمیت پرخاشگری سرکوب شده است. به تک تیرانداز در رویا به این معنی است که شما نیاز به تشخیص این پرخاشگری. علاوه بر این ، این بدان معنی است که شما ممکن است نیاز به کنترل خشم خود و یا ابراز خشم به درستی. رویای مورد حمله قرار گرفتن توسط تک تیرانداز تا به معنای نمادین خشم است که کسی می تواند بر روی شما داشته باشد. شايد يکي تو رو با حمله غير قابل کنترل هدف قرار بده رویای بودن توسط تیرانداز مورد حمله قرار, نشان می دهد که آنها مودب تر, حتی اگر فرد قادر به بیان احساسات خود را به درستی.