سالن اجتماعات

رویای در مورد سالن نماد یک مشکل در زندگی شما است که کاملا روشن است. یک فرد یا وضعیت این است که به شما اجازه می دهد تا حقیقت را مشاهده کنید، یا حقایق را واضح تر درک کنید. نشانه ای که چیزی است که شما نیاز به یادگیری وجود دارد, و یا شما نیاز به توجه بیشتر. متناوبا, سالن ممکن است تمایل خود را برای تبدیل شدن به کاملا روشن در یک مسئله منعکس. رویای قادر به پیدا کردن سالن نماد ناتوانی در به دست آوردن وضوح در یک مسئله، و یا روشن شدن برای دیگران است. شما ممکن است احساس از دست رفته و یا بی اطلاع. دیدن از سالن کاملا پر از مردم نماد توجه کامل و یا علاقه. شما یا افراد دیگری که به چیزی توجه می کنند.