خیانت

اگر شما رویای تماشای یک بازی بیس بال، آن را نشان می دهد آرامش آرام و متعادل از ذهن. بازی نماد نرم و حمل در محل است. معمولا هنگامی که رویاپرداز می بیند خود را بازی یک بازی او نشان می دهد که شما یک هدف از زندگی خود را نمی بینند. گاهی اوقات دشوار است بدانید که چه می خواهید و تعیین اهداف خود را، دانستن که آنها خواسته ها و خواسته های خود را برآورده خواهد شد. در واقع, اغلب مردم به احتمال زیاد مانند بیس بال برای رابطه جنسی, به عنوان کسی در حال تعیین یک هدف برای رسیدن به هدف.