تجاوز

که در حال حمله به رویا نماد آگاهی است که شما در حال انجام کاری که شما می دانید قرار نیست. شما ممکن است اعتقادات خود را در دیگران مجبور, نقض فضای شخص دیگری, و یا شکستن یک توافق. اظهار خود را هنگامی که آن را نامناسب است. بیش از حد توجه و یا دارای. تجاوز می تواند نشانه ای باشد که شما نیاز به تلاش بیشتر برای نشان دادن احترام بیشتر به کسی. برای رویا که کسی است که تجسم اموال خود را نماد نظر و یا وضعیت فرد با ایجاد فضای شخصی خود را, حریم خصوصی و یا کرامت. شما همچنین ممکن است احساس کنید که کسی اعلام خود را نامناسب است.