استرالیا

رویای استرالیا نماد یک حالت از ذهن است که همکاری و یا با احترام نادیده گرفتن مشکلات دیگران است. انجام تمام تلاش خود را برای کمک به شخص دیگری، حتی زمانی که آن را سخت است. متناوبا, استرالیا ممکن است کوری عمدا و یا مودبانه نادیده گرفتن مشکلات و یا عادات بد مردم منعکس. مثبت, رویای استرالیا نماد طرز فکر که در آن شما متوجه است که همه در اطراف شما با تمام احترام, نادیده گرفتن مشکلات و یا اشتباهات خود را. مثال: مردی رویای دیدن نقشه ای از استرالیا را داشت. در زندگی واقعی، او با مشکل کمک به یک دوست بود، اما احساس نیاز به ادامه تلاش خود را در نهایت با وجود شکست مداوم خود را در آن. مثال 2: یک زن جوان رویای سفر به استرالیا را داشت. در زندگی واقعی او را با دوستان مغرور قرار داده شد و تلاش برای بدست آوردن بهتر از آنها، نادیده گرفتن شرارت خود را.